+CEG

+CEG > Missió, visió i valors

Missió, visió i valors.

Missió

La nostra missió és fer de l’esport i l’activitat física, un estil de vida a la comarca, pensant en la millora de la qualitat de vida i dels hàbits saludables de la ciutadania. Volem una pràctica esportiva accessible, des de la infància i la joventut, fins a la vida adulta, buscant la sinergia de l’esport amb els valors educatius per la formació integral de les persones.

Visió

  • Consolidar una Taula Comarcal d’Esports al Gironès, facilitant un punt de trobada entre els municipis de la comarca en matèria d’esports, amb caràcter bianual, per compartir experiències i detectar possibles necessitats dels municipis.
  • Esdevenir un ens de referència i d’assessorament esportiu pels ajuntaments i les entitats de la comarca, oferint serveis i recursos que facilitin la seva gestió.
  • Promocionar la pràctica de les activitats físiques i esportives per a una millor qualitat de vida de la població, fent especial atenció a la vessant inclusiva, d’igualtat i de cohesió social.
  • Consolidar una oferta formativa esportiva per les persones que volen situar-se al capdavant d’equips i grups esportius.

Els nostres valors

Compromís

Integració

Esportivitat

Superació

 

Contacta amb nosaltres.