+CEG

+CEG > Assemblea

Assemblea General.

L’Assemblea del CEG està constituïda per les entitats esportives, els centres educatius i les institucions públiques que participen en l’activitat esportiva o hi donen suport, ajuntaments, entitats municipals i el Consell Comarcal. Cada estament està representat segons el que estipulen els estatuts del CEG.

Convocatòria Assemblea General Ordinària
 

Contacta amb nosaltres.