+Salut

+Salut > AF Adults i Gent Gran

Activitat física per adults i gent gran.

L’activitat física de manteniment és una activitat recomanada per a qualsevol persona en edat adulta que tingui per objectiu un benestar amb ella mateixa, tant física com mentalment, sense necessitat de realitzar grans esforços físics. Amb una activitat física de baix impacte però regular, aconseguirem prevenir patologies de tipus metabòlic, osteoarticular, cardiovascular... Amb la progressió dels exercicis millorarem la nostra capacitat respiratòria, la resistència física i la flexibilitat. Uns beneficis essencials per a tothom.

Més informació.

 

Contacta amb nosaltres.